Czy korzystanie z internetu może być bezpieczne?

Komunikacja Net to medium, jakie pomaga do masowej komunikacji oraz obejmuje swoim zakresem najprzeróżniejsze kanały przekazu w skali globalnej Niełatwo sobie zwizualizować, by komukolwiek, kto powinna się za obywatela tzw. “cywilizowanego świata” przekonanie Sieci stało się obce. Bez wahania mamy opcję uznać, iż sieć stała się nieodzownym elementem naszego życia. Praca Internet umożliwia ludziom na […]

Komunikacja

Net to medium, jakie pomaga do masowej komunikacji oraz obejmuje swoim zakresem najprzeróżniejsze kanały przekazu w skali globalnej Niełatwo sobie zwizualizować, by komukolwiek, kto powinna się za obywatela tzw. “cywilizowanego świata” przekonanie Sieci stało się obce. Bez wahania mamy opcję uznać, iż sieć stała się nieodzownym elementem naszego życia.

Praca

Internet umożliwia ludziom na pracę zawodową, w szczególności pracę zdalną, upraszcza załatwianie spraw urzędowych, dopomaga zdobywać naukę i wykształcenie, doszkalać się, poznawać języki a w dodatku prowadzić życie towarzyskie, min. poznawać nowych ludzi, czy korzystać z mediów społecznościowych.

Regulacje prawne

Do czasu, o ile świat wirtualny był polem działania uczonych, relatywnie nielicznej grupy odbiorców, jakieś regulacje prawne nie były potrzebne. Razem z komercjalizacją sieci zaczęto wprowadzać regulacje prawne, które mają tyle samo miłośników, co oraz przeciwników. Tobie pierwsi uważają, iż traktowanie Globalnej sieci jako wolnej przestrzeni to już krok do cyber anarchii, w jakiej swobodnie mogliby funkcjonować przestępcy. Przeciwnicy wykorzystania prawa na w przestrzeni wirtualnej uważają, iż jakikolwiek regulacje mocą prawa są bezzasadne, bo cyberprzestrzeń nie ma ani statusu państwowego ani międzynarodowego.

Internet jako sieć wielowymiarowej komunikacji, jaka umożliwia nieograniczenie przekraczać granice państwowe, kulturowe, może służyć ponadto w celach biznesowych, w wymianie wyrobów ale też usług a wtenczas uwidaczniają się bariery celne. Jedynie Unia Europejska opracowała deklarację o wolnym przepływie wyrobów ale też usług , a ponadto wprowadziła zasadę “wszędobylstwa”, wg, której wystarczy, żeby jeden fragment przestępstwa miał położenie w danym kraju, żeby podlegał jego jurysdykcji.

W naszym prawie nieobecność jest konkretnych norm, które regulowałyby istnienie w sieci, co nie jest równoznaczne, że panuje tam bezprawie. Omawiane zagadnienia regulują rozporządzenie prawa cywilnego, karnego czy prasowego. Przepisy tego rodzaju są na bieżąco modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji.

Tak różne kodeksy nie wykluczają się, jednak nakładają we wzajemnej współpracy. Coraz bardziej w dodatku, zalecenia netykiety mamy opcję wyszukać w prawie autorskim, kodeksie etyki medialnej albo w ustawie o ochronie danych osobowych.

All Right Reserved ©2005-2024

wiecko.com